CENTRUL EUROREGIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/ financial_assistance/phare/index_en.htm
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene
in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa
Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world

CENTRUL EUROREGIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A CRIMINALITATII TRANSFRONTALIERE

temp

INVITATIE

Stimata doamna/Stimate domn,

Colectivul Centrului Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere (CEPCT) www.cepct.ro din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea, www.univagora.ro vă invită să vă alăturaţi membrilor Centrului în scopul dezvoltării cooperării transfrontaliere între instituţii, comunităţi şi organizaţii neguvernamentale la nivel  internaţional.

Specialiştii care vor face parte din Centrul C.E.P.C.T. vor avea un rol deosebit în elaborarea strategiei de informare a populaţiei în legătură cu criminalitatea transfrontalieră, iniţierea şi organizarea unor conferinţe internaţionale, workshop-uri, precum şi în evaluarea şi stabilirea procedurilor comune de acţiune pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în general.

Va mulţumim!

Rector,
Prof. univ. dr. Ioan DZITAC

Director C.E.P.C.T.
Prof. univ. dr. Elena-Ana  IANCU
anaelena2009@yahoo.com

INVITATION

Dear Sir/Madam,

The staff of the Euroregional Centre for the Prevention and Fight against Cross-Border Criminality, www.cepct.ro within Agora University of Oradea, www.univagora.ro are inviting you to join the members of the Centre for the purpose of developing cross-border cooperation among institutions, communities and non-governmental organizations at the international level.

The specialists that will be included in the structures within the centre will have a special part in elaborating the strategy for informing the population about cross-border criminality, in initiating and organizing international conferences, workshops, as well as in evaluating and establishing common procedures of action for the prevention of and fight against criminality, in general.

Thank you!

Rector,
PhD Professor Ioan DZITAC

Director of C.E.P.C.T.
PhD Professor Elena-Ana IANCU

anaelena2009@yahoo.com

AVERTISMENT: Acest site web nu reprezinta īn mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Īntreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.