CENTRUL EUROREGIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/ financial_assistance/phare/index_en.htm
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene
in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa
Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world

Anunturi si noutati

SEMNAL EDITORIAL

prezentat de prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

Cartea „Dialogul continuu” autor prof.univ.dr. Ovidiu Predescu

În domeniul scrisului trebuie să ai har Dumnezeiesc pentru a declanşa o efuziune de gânduri nobile, de sentimente, de vibraţii care să marcheze viaţa individului, să-l facă mai bun, mai sociabil cu un grad de respect elevat pentru semeni şi pentru toate comportamentele biosferei, să-l înalţe spiritual.

Meritul acestui demers extrasenzorial, revine prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, a cărei întreagă fiinţă a fost predestinată pentru un măreţ rol – acela de a scrie, de a ne bucura sufletele, de a contribui la întregirea vieţii noastre spirituale iar pentru noi jurişti de a contribui la desăvârşirea noastră profesională.

Facem această afirmaţie luând în considerare trei lucruri:

  • obârşia dintr-o familie respectabilă, nobilă;
  • pregătirea juridică de excepţie;
  • o experienţă internaţională remarcabilă.

Personalitate  de vază a ştiinţei juridice româneşti, d-l prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, ne oferă  onoarea de a aduce în atenţia noastră o nouă carte specială, o carte de suflet pentru autor, scrisă din suflet pentru noi şi cu siguranţă o să ne rămână la suflet după ce o vom citi.

Este vorba despre cartea intitulată „Dialogul continuu”.

In continuare, am să va prezint câteva fragmente din cuvântul înainte al cărţii scris de prof.univ.dr. Dumitru-Constantin Dulcan, autorul celebrului volum „Inteligenţa materiei”.

„Cartea  prof.univ.dr. Ovidiu Predescu aflată la a doua ediţie, revăzută şi adăugită este una foarte actuală. Foloseşte ca pretext dialogul dintre Suflet şi Spirit pentru a trece prin filtrul unei vaste culturi, din ipostaza de jurist, cititor pasionat al Filocaliilor, al ştiinţelor moderne şi al literaturii din domeniul spiritualităţii, problematica noastră esenţială.

Sensibil la realităţile existenţei umane, autorul îşi pune încontinuu întrebări şi caută răspunsuri la componentele ei fundamentale, cum sunt idee de sens al vieţii, de cunoaştere a Providenţei, de relaţii interumane, de fundamente ale moralei.

Prof.univ.dr. este un intelect distins, cu mult rafinament, tributar originii sale alese, cât şi unei culturi temeinice, formată asiduu prin surse judicios selectate.

Dincolo de obligaţiile profesionale ilustrate la nivel de vârf la care am făcut referire înainte, d-l Ovidiu Predescu este, de asemenea, cunoscut prin publicaţii cu caracter eseistic, dintre care unele sunt traduse şi în limbi străine.

În prefaţa acestei cărţi, autorul ne precizează că dialogul este al „clipei de faţă în care este cuprins totul, viaţa însăşi în eternitatea ei”. Şi la fel de frumos ne spune mai departe: „Este clipa lui Dumnezeu, esenţa Sa nemuritoare, indivizibilă şi neschimbătoare, momentul în care el rămâne veşnic”. „S-o preţuim”, ne spune autorul „este singura noastră realitate”.

Scopul dialogului, ni se spune, îl constituie „întoarcerea sufletului la Creatorul Său”, acum, am adăuga noi, în pustiul tot mai rece în care ne pierdem rătăcind fără busolă. În vederea acestui ţel ni se cere o singură condiţie de îndeplinit: să trăim în pace cu semenii şi natura şi să respectăm legile în virtutea cărora suntem aici, conştientizând esenţa noastră divină. Numai printr-un dialog continuu cu noi înşine, ne spune autorul, putem ajunge la o spiritualitate înaltă ca singură premisă a existenţei noastre în viitor”.

Iată ce părere are autorul despre căutarea noastră, cea din toate zilele: citat Ovidiu Predescu „consider că pentru om este important să ştie ce caută, adică să treacă pe planul secund ceea ce este efemer, şi anume bani, case, maşini, putere, şi să se aplece asupra esenţialului, precum: cunoaşterea, iertarea şi iubirea.

Ne mai spune Ovidiu Predescu „personal, cred că fiecare om este o idee a lui Dumnezeu, o idee minunată de cunoaştere, de iubire, de libertate, de bunătate, de iertare de compasiune pentru cei aflaţi în nevoie, de răbdare şi toleranţă”

Când omul va reuşi să cunoască şi să folosească inteligenţa divină din el, atunci va putea afla şi scopul pentru care a fost creat, precum şi modul cum ar trebui să acţioneze pentru a-l atinge”

Cartea prof.univ.dr. Ovidiu Predescu este un ghid minunat în călătoria spre noi înşine, spre firesc, spre a afla răspunsuri la întrebările esenţiale care au preocupat omenire.
    
Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu
Oradea, 20 octombrie 2011