CENTRUL EUROREGIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/ financial_assistance/phare/index_en.htm
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene
in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa
Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world

Anunturi si noutati

Universitatea Agora din municipiul Oradea o sprijină pe Maria Amelia Popa

Universitatea Ag

Comunicat de presă
Sinteza zilei de luni

 

În cuvântul de deschidere din partea Centrului Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere din cadrul Universității AGORA din municipiul Oradea au prezentat salutul: directorul centrului prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu și directorul  executiv al centrului lect. univ. dr. Nicolaie Iancu care au evidențiat importanța acestei ediții atât prin complexitatea temei, cât și prin noile parteneriatele încheiate în acest an cu Inspectoratul Școlar al  Județului Maramureș, respectiv Liceul teoretic „Petru-Rareş” din Tg. Lăpuş.

Cu privire la tema şcolii „Dialogul între generaţii” prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu  a spus  ”este o temă care ne oferă prilejul să ne gândim mai mult la cine suntem noi, la lucrurile pe care le facem, la modul în care le înfăptuim,  şi de ce nu, la locul şi rolul pe care îl avem în comunitatea în care trăim.
Pentru a ne putea bucura de faptele noastre, de fiecare zi din viața noastră, pentru a putea trăi în bună comuniune cu semenii noștri și în deplin echilibru interior cu noi înșine, este esențial să comunicăm, dar nu oricum,  trebuie să ştim, să comunicăm bine.

Cetățean activ sau pasiv într-o comunitate, sănătos sau bolnav, sărac sau bogat, cetățean obișnuit sau o persoană publică, responsabil de formare profesională și perfecționare pe tot parcursul vieții, indiferent în ce postură ne aflăm, trebuie să ne cunoaștem mai întâi pe noi înșine, și apoi pe cei de lângă noi.
În acest scop, avem nevoie, să ne ascultăm cu atenție vocea lăuntrică, să fim pozitivi pentru a putea recepta energia divină, să avem disponibilitatea de a asculta, înțelepciunea de a decodifica și interpreta și ceea ce transmitem nu numai prin vorbe, ci și prin alte feluri de comunicare”.

În concluzie  a mai spus d-na profesor „ tema SAS din acest an ne oferă posibilitatea de a aduce în discuție într-un cadru organizat subiecte interesante, preocupări ale noastre din viața de zi cu zi sau/şi din viaţa profesională, contribuind astfel prin intervențiile pe care le vom avea  la desăvârșirea cunoașterii noastre”.
De asemenea, s-a arătat că succesul şcolii SAS, ediţia 2012 se va datora şi prezenţei invitaţilor în sală, a celor înscrişi la cursuri sau a celor care se vor alătura participanţilor pe parcursul acestei săptămâni.  În acest sens, conducerea centrului a invitat participanţii la asumarea unui rol activ în programul şcolii, modulele fiind gândite interactive.
La deschiderea oficială a cursurilor au mai fost prezenţi şi au prezentat salutul: primarul oraşului Târgu-Lăpuş domnul Mitru Leşe şi directorul Liceului Teoretic „Petru-Rareş” din Tg. Lăpuş domnul profesor Călin Micu.
Pe parcursul zilei au susţinut prelegeri: prof. Ana  Callejas Albiñana, prof. Emilio Nieto López cu tema „La cárcel del silencio”, conf. univ. dr. Adrian Simon cu tema” Omul 3 G (trei generaţii)”, prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu cu tema „Dialogul civilizaţiilor la începutul secolului al XXI-lea”, lect. univ. drd. Delia-Ştefania Florian cu tema „Dialogul dintre generaţii - componentă esenţială a comunicării intra-organizaţionale”.
La sfârşitul programului din prima zi a şcolii a fost prezentat programul pentru zilele următoare, interesant prin temele care urmează să fie abordate, precum şi prin vizitele la mănăstirile din apropiere. Astfel, au fost anunţate vizite la:

  • Mănăstirea Sfânta Ana Rohia în data de 22 august 2012;
  • Mănăstirea Rohiţa în data de 22 august 2012;
  • Mănăstirea Sfântul Ilie Dealu Mare în data de 24 august 2012;

De asemenea, se intenţionează ca o seara din cursul săptămânii să fie petrecută altfel.  Având în vedere faptul că pe parcursul acestor zile în localitatea Dealu Mare din comuna Coroieni se organizează Tabăra de Arte, Ţara Lăpuşului într-o seară fiind Jocul de la Şură, invitaţii de la SAS vor petrece momente de neuitat în Dealu Mare la acest eveniment.
Modulele se vor desfăşura după următorul program:
MARŢI 21 AUGUST

MODULUL 3 - Lect. univ. dr. Ionela Gavrilă, Generaţii de  antreprenori. Studiu de caz - judeţul Alba

- Lect. univ. dr. Andreea Muntean, Dialogul părinţi - copii: implicaţii asupra deciziilor de cumpărare în familie
MODULUL 4 - Lect. univ. drd. Radu-Gheorghe Florian - Evoluţia istorică a dialogului social în cadrul raporturilor de muncă
- Lect. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu - Lipsa dialogului în familie - cauză a delincvenţei juvenile
- Drd. Gabriel Ungureanu, Clasic, tradiţional şi actual în relaţia mentorală
MIERCURI 22 AUGUST
MODULUL 5 – Prof. univ. dr. Aurel David, Perenitatea satului românesc – expresia continuităţii de generaţii (studiu de caz – satul Cheud, jud. Sălaj)
- Dacian Palladi Salvator, Între generaţii  
MODULUL 6 - Prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, profesor Jean Monnet, Importanţa  scrierii în comunicare 
- Lect. univ. dr. Nicolaie Iancu, Necesitatea unei bune comunicări interinstituţionale  în condiţii de stres
MODULUL 7 – Conf. univ. dr. Gabriel I. Olteanu, Dialogul între generaţii de criminali

             - Conf. univ. dr. Dorin Coita, Comunicarea între generaţii  o provocare pentru marketing

  - Asist. univ. drd. Edith Mihaela Dobre, Invenţii ale generaţiilor succesive şi creativitate românească 
JOI 23 AUGUST
MODULUL 8 – Prof. univ. dr. Şişeştean Gheorghe - Lumea rurală între solidaritate şi ruptură intergeneraţională

Prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu, Cât, despre ce şi cu ce efect discută părinţii cu copii lor elevi sau studenţi

                                  - Conf. univ. dr. Florica Ştefănescu, Dezvoltarea  sustenabilă - subiect al dialogului intergeneraţional

MODULUL 9 - Ramazan Yilmaz, Dialogul între generaţii în Turcia
- Prof. Sînziana Şanta - Strategii de succes privind comunicarea şcoală – familie în comunităţile de ţigani
- Lect. univ.  dr. Viorina Judeu - Importanta cunoaşterii unei limbi străine în comunicare

 Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu
Director al Centrului  Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere
www.cepct.ro

Tg. Lăpuş, 20 august 2012