CENTRUL EUROREGIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Extindere – Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/ financial_assistance/phare/index_en.htm
Comisia Europeană Directoratul General
pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
http://eib.eu.int
Reprezentanta Comisiei Europene
in Romania
http://www.infoeuropa.ro
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa
Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume:
http://ec.europa.eu/comm/world

Anunturi si noutati

„Dreptul şi religia”
Conferinţa anuală a Departamentului Drept din cadrul Universităţii AGORA
www.conferintadrept.univagora.ro


În Amfiteatrul Albastru al Universității Agora a avut loc  joi, la ora 15, deschiderea conferinţei internaţionale anuale cu tema: „Dreptul şi religia”,  organizată de Departamentul Drept al universităţii, în parteneriat cu modulele Jean Monnet: „Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene”, „Uniunea Economică şi Monetară”, precum și cu Centrul euroregional de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere şi Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Universitatea AGORA, Oradea, Nord-Vest”.
Prin această temă a conferinţei, ajunsă la cea de a V-a ediţie, organizatorii şi-au propus să atragă atenţia asupra importanţei pe care o au abordările interdisciplinare în societatea contemporană. Ca urmare, conferința s-a bucurat de prezența unui mare număr de cadre didactice universitare din domeniul dreptului şi religiei și filosofiei, studenți precum şi reprezentanţi locali ai cultelor. În deschidere au luat cuvântul dl rector prof.univ.dr.ing. Mișu Jan Manolescu, dl prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, dl Felix Kopelman (președintele Comunității Evreilor din Bihor). De asemenea a fost prezentat un mesaj din partea Episcopiei Greco-catolice Oradea.
Cele aproape 100 lucrări înscrise în programul conferinţei au  fost atent selectate şi distribuite pe secţiuni, urmând să fie publicate în revista „AGORA International Journal of Juridical Sciences”, Nr.2/2011, indexată în mai multe baze de date internaţionale.
„Cred că avem nevoie de timp pentru ca principiile moralei, să devină o conştiinţă civică şi mai avem nevoie de cunoaştere pentru a conştientiza că respectarea legii nu depinde, atât de interpretarea şi aplicarea acesteia, cât de modul cum este gândită de legiuitor atunci când este elaborată şi de felul în care este înţeleasă de oameni, atunci când este citită pentru a fi însuşită şi respectată. Indiferent de religia pe care o avem, este important să respectăm valorile care sunt susţinute prin religie, la care ne raportăm atunci când înfăptuim lucruri, ştiind că funcţionarea societăţii este dependentă de conformarea indivizilor şi a grupurilor care o compun faţă de modelul normativ, moral, social, juridic şi cultural general acceptat. De asemenea, este bine să învăţam să ne conducem viaţa profesională, atât după legităţile naturii, cât şi după legile divinităţii şi Codul de etică profesional”, a spus prof.univ.dr. Ana-Elena Iancu, şefa Departamentului Drept din Universitatea AGORA, în deschiderea conferinţei.
În sală au fost  prezente şi personalităţi din domeniul dreptului,  reprezentanţi ai celor mai bune reviste de drept din România şi anume:

  • Revista DREPTUL, prin prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, editor executiv;
  • Revista de Drept penal, prin conf. univ. dr. Constantin Duvac, redactor şef adjunct;
  • Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, prin prof.univ.dr. Ana-Elena Iancu (Nechita,) fondator și editor şef;
  • Revista Română de Criminalistică, prin lect. univ. drd. Nicolae Grofu, redactor şef adjunct.

De asemenea, organizatorii au oferit participanților două semnale editoriale: „Dialogul continuu”  autor Ovidiu Predescu şi „Studii politice. Fenomenul religios” autor Vasile Creţ care au confirmat faptul că  pentru orice acțiune umană de succes avem nevoie de voința divină.